Historia

Norra vallgrund ungdomsförening bildades vid ett möte i byns lägre folkskola onsdagen den 26 november 1919. Liksom alla nya ide'r mötte också ungdomsföräningen tvivel och skepsism men mötet blev av och därmed grundades föreningen. Den första styrelsen hade 12 medlemmar med Anders Dahl (25 år) som ordförande.

Redan under de första mötet taldes om "amatörteater" som också senare skulle spela stor roll i föreningens historia. Folkdans och sång hörde till de livligare programmen och man samlades i byns stugor så många som man rymdes eftersom inget föreningshus fanns förens 1927.

Efter många år av planering och besparingar gjorde föreningen slag i saken och byggde ett föreningshus, tomten där föreningshuset står än idag så skänktes som gåva av bonden Johannes Mannas utan någon ersättning, föreningen upptog ett lån av svenska finlands lantmannabank på 30 000 mark, en stor del av virke och arbetskraft fick man gratis av medlemmar och bybor men vissa saker var man tvungna att köpa.